Mitsubishi Fuso Canter 7.5 Great

Giá bán(Gồm VAT):
667.000.000  VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá:
 

Mitsubishi Fuso Canter 6.5 Great

Giá bán(Gồm VAT):
639.000.000  VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá: