Đơn vị quảng cáo: Công ty cổ phần Truyền thông &Quảng cáo Vietnet

  • Tel.: 04-37713358
  • Email: quangcao@vietnetmedia.vn

Miền Bắc: Ms.Hường

  • Mobile: 01223389389/0912171999
  • Email: huonglt@vietnetmedia.vn

Miền Nam: Mr. Hiếu

  • Mobile: 0932625050
  • Email: hieunq@vietnetmedia.vn

Hotline: 0909388668

 

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp