Honda SH 125i

Giá bán(Gồm VAT):
65.990.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda PCX bản cao cấp

Giá bán(Gồm VAT):
54.490.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda PCX bản chuẩn

Giá bán(Gồm VAT):
51.990.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda SH Mode

Giá bán(Gồm VAT):
49.990.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda Air Blade FI sơn từ tính

Giá bán(Gồm VAT):
40.990.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda Air Blade FI cao cấp

Giá bán(Gồm VAT):
39.990.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda Air Blade FI tiêu chuẩn

Giá bán(Gồm VAT):
37.990.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda LEAD 125 bản cao cấp

Giá bán(Gồm VAT):
38.490.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda LEAD 125 bản chuẩn

Giá bán(Gồm VAT):
37.490.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda VISION FI bản cao cấp

Giá bán(Gồm VAT):
28.900.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda VISION FI bản chuẩn

Giá bán(Gồm VAT):
28.700.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda Future 125 FI phanh đĩa/vành đúc

Giá bán(Gồm VAT):
30.990.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda Future 125 FI phanh đĩa/vành nan hoa

Giá bán(Gồm VAT):
29.990.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda Future 125 phanh đĩa/vành nan hoa

Giá bán(Gồm VAT):
25.500.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Honda Wave RSX FI AT phanh đĩa/vành đúc

Giá bán(Gồm VAT):
30.590.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
N/A 
Đánh giá:
N/A 

Ý kiến Độc giả

Porsche toàn cầu giảm lợi nhuận 3 tháng đầu năm 2020

Porsche toàn cầu giảm lợi nhuận 3 tháng đầu năm 2020

Porsche đối mặt với những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19 trong ba tháng đầu năm 2020: Kết quả hoạt động của công ty giảm 34%, tương đương 0,6 tỷ euro so với năm trước.  Theo đó, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 9,5%. Doanh…