Mazda 2

Giá bán(Gồm VAT):
527.000.000  VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
6,4L/100km 
Đánh giá:
N/A 

Mazda 2

Giá bán(Gồm VAT):
562.000.000  VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
6,4L/100km 
Đánh giá:
N/A