Hyundai Avante 1.6 AT

Giá bán(Gồm VAT):
581.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá:
 

Hyundai Accent 1.4 AT Hatchback

Giá bán(Gồm VAT):
569.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá:
 

Hyundai Accent 1.4 MT

Giá bán(Gồm VAT):
551.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
Đánh giá:
 

Hyundai Accent 1.4 AT

Giá bán(Gồm VAT):
599.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
Đánh giá:
 

Hyundai Starex 9 chỗ

Giá bán(Gồm VAT):
835.000.000  VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
8,1 
Đánh giá:
 

Hyundai Starex 2.4 (6 chỗ)

Giá bán(Gồm VAT):
770.000.000  VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
8,1 
Đánh giá:
 

Hyundai Tucson 2.0 4×4

Giá bán(Gồm VAT):
1.100.000.000  VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
9.7 
Đánh giá:
 

Hyundai Tucson 2.0 4×2

Giá bán(Gồm VAT):
935.000.000  VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
9.1 
Đánh giá:
 

Hyundai Sonata

Giá bán(Gồm VAT):
1.060.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
7,9 
Đánh giá:
 

Hyundai Veloster

Giá bán(Gồm VAT):
867.900.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
5,8 
Đánh giá:
 

Hyundai Santa FE 2.4 AT 4×4

Giá bán(Gồm VAT):
1.440.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
7,1 
Đánh giá:
 

Hyundai Santa FE 2.2 4×2 (DIESEL)

Giá bán(Gồm VAT):
1.431.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
5.9 
Đánh giá:
 

Hyundai i30

Giá bán(Gồm VAT):
757.900.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
6.5 
Đánh giá:
 

Hyundai i20

Giá bán(Gồm VAT):
555.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá:
 

Hyundai Grand i10 1.25AT

Giá bán(Gồm VAT):
457.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá: