Ford Everest XLT 4×2

Giá bán(Gồm VAT):
774.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá:
 

Ford Focus Sport+

Giá bán(Gồm VAT):
843.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá:
 

Ford Focus Titanium+

Giá bán(Gồm VAT):
849.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá:
 

Ford Focus Trend

Giá bán(Gồm VAT):
729,000,000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá:
 

Ford Focus Ambiente

Giá bán(Gồm VAT):
729.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá:
 

Ford Fiesta Sport+

Giá bán(Gồm VAT):
669.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá:
 

Ford Fiesta Sport

Giá bán(Gồm VAT):
612.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá:
 

Ford Fiesta Titanium

Giá bán(Gồm VAT):
612.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá:
 

Ford Fiesta Trend Hatchback

Giá bán(Gồm VAT):
579.000.000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá:
 

Ford Fiesta Trend

Giá bán(Gồm VAT):
669,000,000 VND
Tiêu thụ nhiên liệu:
n/a 
Đánh giá: